Hermann Graf. Pijáci piva. 153 x 104cm. 19. stol

35 .000 

Popis

Olej na plátně. Signováno v pravé spodní části H. Graf 95 – pravděpodobně se jedná o malíře Hermanna Grafa – německý realistický malíř narozený v roce 1873 ve Frankfurtu nad Mohanem, zemřel v roce 1940 ve Výmaru. Žil ve Výmaru kde rozvíjel své umělecké nadání za pomocí Maxe Thedy (1858-1924). Poté studoval na Mnichovské akademii pod vedením Karla von Marr a Ludwiga von Löfftz. Umělcovou specializací byly interiéry, v mnoha ohledech jeho díla připomínají Vermeera. Jeho díla můžeme vidět v německých a maďarských muzeích.
Obraz je v dobrém stavu, zasloužil by vyčistit a nové laky. Původní plátno je podlepeno zpevňující tkaninou.
Německo, 1895
Rozměry: výška 153 cm, šířka 104 cm, hloubka rámu 6 cm, (rozměr je včetně rámu, který má 6 cm)